skip to Main Content

Spoola Tillbaka

Stockholms Stad, Göteborgs Stad och Malmö Stad

Vårt arbete med att öka trygghet och trivsel i badhusen fortsätter. Kampanjerna Poolklar och Poolare följs nu av ”Spoola tillbaka”. Den här gången ligger fokus på att lyfta fram badvärdarna som trygghetsskapare. I Spoola tillbaka-filmerna utnyttjar vi mediets pedagogiska fördelar maximalt. Enkelhet, humor och visuellt berättande är fortfarande ledstjärnor.