skip to Main Content

Bättre poolare i badhuset

Stockholms Stad och Göteborgs Stad

I kölvattnet efter succékampanjen Poolklar fick vi ännu ett badhusuppdrag. Den här gången ville Göteborgs stad och Stockholms ha hjälp att lyfta fram mer generella ordningsregler för att skapa en trevligare stämning i badhusmiljön. Problemet med ordningsregler är att de sällan skapar någon trivsel eller glädje i sig själva. Det ville vi utmana. I nya kampanjen Poolare tog vi med oss det enkla och humoristiska anslaget och gjorde ett försök.