skip to Main Content

Västsvenska Paketet i ett större perspektiv

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Det är århundradets kanske största satsning på infrastruktur i Göteborgsregionen. Men kunskapen bland regioninvånarna var låg. Med ett namn som är en finansieringsform och en debatt som ständigt fastnade i nuets problematik, behövdes ett nytt sätt att berätta historien. F&E tog avstamp i konceptet ”En satsning som öppnar för framtiden” och berättade den så här.

Illustration: Lene Due Jenssen, Animation: Complete Media