skip to Main Content

Vägen till den nya staden

Älvstranden Utveckling

Älven klyver Göteborg i två delar. Det bästa sättet att få ihop norr och söder är att bygga staden över älven.

Älvstranden Utveckling - Utomhusreklam
Älvstranden Utveckling - Utomhusreklam
Älvstranden Utveckling - Utomhusreklam
Älvstranden Utveckling - Utomhusreklam