skip to Main Content

Ur vägen!

Trafik Göteborg

Hur vi beter oss i samband med trafikolyckor har stor inverkan på framkomligheten – både för blåljusfordon och för trafiken i allmänhet. Själva informationsinnehållet är förstås allvarligt, men för att budskapet skulle nå fram behövde vi också ett element av underhållning. Filmbolaget Oh No Gravity hjälpte oss att skapa det 70-talsinspirerade teveprogrammet Ur vägen!

Produktion: Oh No Gravity