skip to Main Content

Tremilaparken

Göteborgsregionens Kommunalförbund

Uppdraget var att namnge och paketera en lösning som gjorde det möjligt att marknadsföra ett kommunöverskridande grönt stråk som ett sammanhängande rekreationsområde. Vi skapade Tremilaparken och tog fram identitet, webbsida, film och en folder som gör upplevelsen mer lättillgänglig.

Tremilaparken logotyp

Filmproduktion: Heliphoto

Tremilaparken folder
Tremilaparken webbplats