skip to Main Content

Spektakulärt skeppsbygge lyfter utställning

Stiftelsen Emigranternas Hus

Åren 1850-1910 emigrerade nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning till Amerika. De allra flesta avreste från Göteborg. Emigranternas hus har massor av information om perioden, men det saknades ett mer upplevelsebaserat inslag. Uppdraget gick till Frank & Earnest som skapade The Green Parrot, vilket bland annat innebar att vi byggde ett fullskaligt skepp inne i utställningshallen. När besökarna går ombord förvandlas resan över havet till ett spel, där du kommer nära känslan att lämna fattigdom och förföljelse för en chans att starta ett nytt liv.

Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot
Emigranternas Hus The Green Parrot