skip to Main Content

Tänk några meter till

Göteborgs Stad

Du som är fastighetsägare har inte bara ansvar fram till tomtgränsen, utan dessutom ytterligare några meter. Med hjälp av konceptet ”Tänk några meter till” jobbar vi långsiktigt med att medvetandegöra stadens fastighetsägare om deras åtaganden under året.