skip to Main Content

Röntgenbild

Försvarsmakten

Uppdraget var att rekrytera läkare till utlandstjänst. Researchen visade att det var erfarenhet snarare än äventyr eller ”en god gärning” som lockade. Utifrån konceptet ”Var med om sånt du bara läst om” skapade vi en fiktiv, men mycket realistisk röntgenbild som visar en komplicerad skottskada. Bilderna skickades ut i ”internkuvert” och placerades strategiskt på ljustavlor utanför alla större sjukhus i landet.

Försvarmakten röntgenbild
Försvarsmakten röntgenbild reklam utomhus
Försvarsmakten röntgenbild utskick
Guldägget nominerad 2012