skip to Main Content

Områdesutveckling och bostadsförsäljning i lyxiga Lomma

CA Fastigheter

CA Fastigheter äger och utvecklar attraktiv mark i skånska kustpärlan Lomma. Frank & Earnest har uppdraget att kommunicera CA Fastigheters ambitioner för området. Med utgångspunkt i begreppet ’harmoni’ levandegör vi framtiden och skapar attraktion och trygghet för nuvarande och kommande intressenter. I uppdraget ingår också att paketera och sälja nya bostadsprojekt i området.

Besök webbplatsen: www.lommanorra.se Webbutveckling: Fully Studios

Harmoni är ett centralt begrepp i konceptet för Lomma Norra. Därför använder vi akvareller som återkommande grafiskt inslag.

Content som driver försäljning

Frank & Earnest har ansvar för Lomma Norras sociala medie-kanaler. Här varvar vi content som lyfter områdets kvaliteter, som uppmärksammar specifika fastigheter och som driver till lägenhetsvisningar och liknande.

Foto: Philip Liljenberg

Namn och identitet för två nya bostadsprojekt

I Lomma Norra utvecklar CA Fastigheter just nu två bostadsprojekt. Trident Row är ett antal påkostade villor längs en egen kanal. Namnet associerar både till Tritons harpun och lyxiga gatan Saville Row. Kvirkelhusen är strandnära bostadsrättsfastigheter med mjukt rundade balkonger. Uppifrån bildar de en form någonstans mitt emellan en kvadrat och en cirkel.

Arkitekt: FOJAB. Visualisering: TMRW & Visulent

Arkitekt & visualisering: Liljewall arkitekter