skip to Main Content

LIKE YOU

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet behövde ett långsiktigt koncept för arbetet med internationell rekrytering. Frank & Earnest levererade LIKE YOU – en enkel och inspirerande plattform för universitetets interna krafter och ett listigt sätt att pricka rätt målgrupp på en global marknad. Vi har också börjat producera material med utgångspunkt i konceptet.

Göteborgs universitet LIKE YOU manifest
Göteborg universitet LIKE YOU broschyr omslag

Regi: Carl Javér