skip to Main Content

Låt Gå!

Göteborgs Stad

Trafikmiljön runt skolorna är inte helt hundra. En orsak är att lite för många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan. Kampanjen ”Låt Gå!” går ut på att få fler att börja fundera över sitt skjutsbeteende. Metoden är att mana till eftertanke utan pekpinnar.

Animation: Complete Media

Göteborgs Stad - Låt Gå! - folder, vykort, brev
Publishingpriset Nominerad 2015