skip to Main Content

Hälsovetenskap nära verkligheten

Sahlgrenska Akademin

Dragkampen om kompetenser och forskningsmedel gjorde att Sahlgrenska akademin behövde jobba mer medvetet med sin marknadsföring. Konkurrenterna hade redan mutat in det ärevördiga och traditionstyngda. Vi tog istället fasta på det moderna, informella och verklighetsnära under parollen ”Hälsovetenskap nära verkligheten”. Startskottet blev den här företagspresentationen späckad med storytelling och okonventionellt bildspråk.

Sahlgrenska Akademin - Hälsovetenskap nära verkligheten
Sahlgrenska Akademin - Hälsovetenskap nära verkligheten
Sahlgrenska Akademin - Hälsovetenskap nära verkligheten
Sahlgrenska Akademin - Hälsovetenskap nära verkligheten
Sahlgrenska Akademin - Hälsovetenskap nära verkligheten
Publishingpriset Nominerad 2015