skip to Main Content

Göteborg byggdes av holländare, tyskar och F O Peterson

F O Peterson

F O Peterson är Sveriges äldsta byggbolag! Som en del av deras 150-årsfirande tog vi tillsammans med göteborgsprofilen Lars O. Carlsson fram denna maffiga jubileumsbok. På över 300 sidor bjuder boken på en spännande blandning av fakta, kåseri och nostalgi kring ett urval av byggnader ur F O Petersons samlade referenslista, allt ackompanjerat av ett generöst antal bilder. Och eftersom F O Peterson har en så stark lokal förankring, tyckte vi att det kändes passande att uppmärksamma boksläppet på äkta göteborgsmanér.

F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok
F O Petersons jubileumsbok