skip to Main Content

Gör din fimp hörd!

Göteborgs Stad

Frank & Earnest fortsätter jobba för att knuffa Göteborgs rökare närmare askkoppen. Den här gången placerade vi ut fimpröstningsautomater runt om i staden. Utmaningen var att hitta frågor som kunde engagera den rökande allmänheten.

Göteborgs Stad Fimprösta
Göteborgs Stad Fimprösta
Göteborgs Stad Fimprösta