skip to Main Content

Universitetet som är både &

Göteborg Universitet

Prestigefullt behöver inte vara snobbigt. Det går att kombinera hög akademisk kvalitet med en vänlig och varm atmosfär. Det är en attraktiv position som inget annat universitet i Sverige kan nå. Det är bara Göteborgs universitet som är både &.

Göteborgs Universitet – Nationell Rekrytering – Excellens & hjärta
Göteborgs Universitet – Nationell Rekrytering – Excellens & hjärta
Göteborgs Universitet – Nationell Rekrytering – Excellens & hjärta
Göteborgs Universitet – Nationell Rekrytering – Excellens & hjärta
Göteborgs Universitet – Nationell Rekrytering – Excellens & hjärta