skip to Main Content

Ett större boende

Bostads AB Poseidon

Allmännyttiga hyresbolaget Posedion tar inte bara hand om lägenheter och trapphus. De går betydligt längre för att få sina hyresgäster att trivas och må bra. Vi kallar det – ett större boende.