skip to Main Content

Var börjar orättvisan?

Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation är en nystartad myndighet med uppgift att motverka segregationen i samhället genom att göra insatserna mer samordnade och grundade i kunskap. Frank & Earnest tog fram varumärkesplattfom, logotyp och webbplats.

Delegationen mot segregation - logotyp
Delegationen mot segregation - grafisk profil
Delegationen mot segregation - rollups
Delegationen mot segregation - profilprodukter
Delegationen mot segregation - webbplats