skip to Main Content

De gamla kullagerfabrikerna får nytt liv

Stena Fastigheter

Sedan 1907 har området bakom de långa fabriksfasaderna varit en väl förborgad hemlighet. Men nu har Stena Fastigheter tagit sig an uppdraget att utveckla en ny stadsdel präglad av mötet mellan då och nu. Moderna bostäder, småskalig handel och en nytänkande matscen ska ge det gamla fabriksområdet nytt liv. Frank & Earnest står för marknadsföringen.

De Gamla Kullagerfabrikerna animation ersättningsbild