skip to Main Content

Byggymnasium får nya verktyg

Bräckegymnasiet

Ett omfattande varumärkesarbete har vänt Bräckegymnasiet från att uppfattas som en problemskola med dåligt självförtroende, till att bli ett stolt gymnasium som utbildar duktiga, yrkesstolta hantverkare.