skip to Main Content

Västlänken – En pulsåder för det moderna Göteborg

Göteborgs Stad

Det har varit mycket fokus på Västlänken som en tågtunnel med potentiella problem och kostnader. Frank & Earnest valde att istället berätta om Västlänken som en möjliggörare för stadsutveckling med hjälp av konceptet ”En pulsåder för det moderna Göteborg”. Filmen har så här långt setts över 350 000 gånger, framför allt via Youtube-annonsering.

Illustration: Lene Due Jenssen, Animation: Complete Media