skip to Main Content

The Nordic Gender Equality Fund

NIKK

Organisationen NIKK (Nordisk Information för Kunskap om Kön) jobbar för att öka jämställdheten genom att stimulera breda nordiska samarbeten. NIKK kom till Frank & Earnest för att få hjälp med att sprida uppmärksamhet kring ämnet och kunskap om sitt arbete. Resultatet blev de här filmerna.