skip to Main Content

Istället för renovräkning!

Modexa

Modexa är specialiserade på att renovera varsamt, smidigt och hållbart. Resultatet är att hyresgästerna kan bo kvar – både medan arbetet pågår och efteråt. Frank & Earnest har uppdraget att få Sveriges bostadsbolag att sluta med renovräkning och istället välja den mer mänskliga Modexametoden.