skip to Main Content

Lysande projekt förbättrar miljön

EU-projektet LUCIA

I städerna runt Östersjön står offentlig belysning för hela 60 procent av den gemensamma energiförbrukningen. Eftersom moderna LED-lampor kan halvera förbrukningen finns en enorm förbättringspotential. EU-projektet LUCIA har till uppgift att påverka ansvariga genom att sprida kunskap och goda exempel. Frank & Earnest fick uppdraget att ta fram en visuell identitet, webbsida och ett antal andra enheter till detta viktiga projekt.

Produktion: Hoy