skip to Main Content

Länge leve den kommunala gymnasieskolan!

Göteborgs Stad

På uppdrag av utbildningsförvaltningen hjälper Frank & Earnest flera av stadens gymnasieskolor att utveckla sina varumärken och vässa sin profilering. Vi jobbar inifrån och ut, i en process som bygger på brett engagemang i arbetet med att ta fram en tydlig och vägledande berättelse – en stor idé.

Schillerska - Här lever lärandet
Katrinelund – Hela eleven, hela vägen
Ester Mosessons – Inspirationsgymnasiet