skip to Main Content

Göteborgs Historiska Sopteater

Göteborgs Stad

Göteborgs stad lanserade nya soptunnor i Slottsskogen. I samband med det ville de berätta om hur sophanteringen sett ut genom tiderna, visa hur mycket bättre den är idag och hur bra den ska bli. Genom en omfattande research och djupdykning i Stadsmuseets arkiv tog vi fram en historia som är lite motbjudande och mycket underhållande. Historian omvandlades till en tidslinje i form av en mekanisk teater.

Göteborgs historiska sopteater
Göteborgs historiska sopteater
Göteborgs historiska sopteater
Göteborgs historiska sopteater

Produktion: DQ – Depero Quadrigea