Image
Top
Meny

Västsvenska Paketet i ett större perspektiv

Det är århundradets kanske största satsning på infrastruktur i Göteborgsregionen. Men kunskapen bland regioninvånarna var låg. Med ett namn som är en finansieringsform och en debatt som ständigt fastnade i nuets problematik, behövdes ett nytt sätt att berätta historien. F&E tog avstamp i konceptet ”En satsning som öppnar för framtiden” och berättade den så här…
Kund
Göteborgsregionens Kommunalförbund

Illustration
Lene Due Jenssen

Animation
Complete Media