Image
Top
Meny

Sahlgrenska Akademin – Hälsovetenskap nära verkligheten

Dragkampen om kompetenser och forskningsmedel gjorde att Sahlgrenska akademin behövde jobba mer medvetet med sin marknadsföring. Konkurrenterna hade redan mutat in det ärevördiga och traditionstyngda. Vi tog istället fasta på det moderna, informella och verklighetsnära under parollen ”Hälsovetenskap nära verkligheten”. Startskottet blev den här företagspresentationen späckad med storytelling och okonventionellt bildspråk.
Kund
Sahlgrenska Akademin
n_liten_sv-genomskinl

SA_broschyr_1

SA_broschyr_2

SA_broschyr_3

SA_broschyr_4

SA_broschyr_5