Image
Top
Meny

Göteborgs Stad – Om väggar kunde tala

Göteborgs stad har ett projekt där byggarbetsplatser ska användas som arenor för kunskap och kultur. Denna gång var det de 400-åriga kanalmurarna som skulle renoveras. Genom en djupdykning i Stadsmuseets arkiv fann vi att murarna har upplevt en himla massa spännande genom åren. Dessa berättelser togs tillvara på och omvandlades till en utställning. Istället för brôt och stök blev byggarbetsplatsen ett rum för historia och kunskap.
Kund
Göteborgs Stad

 

TK_kanalutst1

TK_kanalutst2