Image
Top
Meny

Göteborgs Stad – Låt Gå!

Trafikmiljön runt skolorna är inte helt hundra. En orsak är att lite för många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan. Kampanjen ”Låt Gå!” går ut på att få fler att börja fundera över sitt skjutsbeteende. Metoden är att mana till eftertanke utan pekpinnar.
Kund
Göteborgs Stad

Animation
Complete Media

n_liten_sv-genomskinl