Image
Top
Meny

Göteborgs Stad – Fimprösta

Frank & Earnest fortsätter jobba för att knuffa Göteborgs rökare närmare askkoppen. Den här gången placerade vi ut fimpröstningsautomater runt om i staden. Utmaningen var att hitta frågor som kunde engagera den rökande allmänheten.
Kund
Göteborgs Stad